#آیا_میدانید؟ -تاریخ انقضای روی بطری آب معدنی م...- کانال آکابانو

#آیا_میدانید؟ -تاریخ انقضای روی بطری آب معدنی مربوط به بطری است نه آب. -بعد از تاریخ انقضای بطری از آن بعنوان بطری آب دریخچال استفاده نکنید . @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط