دموکراسی این نیست که مرد از سیاست بگوید و کسی ب...- کانال آکابانو

دموکراسی این نیست که مرد از سیاست بگوید و کسی به او اعتراض نکند دموکراسی این است که زن از عشق به همسرش بگوید و کسی چپ چپ نگاهش نکند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط