آواکادو یک میوه چربی سوز است.بیشتر کالری های موجو...- کانال آکابانو

آواکادو یک میوه چربی سوز است.بیشتر کالری های موجود در آواکادو از دسته چربی های تکسیرنشده هستند که به میزان سوخت و ساز بدن کمک قابل توجهی می کنند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط