تلاش برای تغییر دیگران کار جالبی نیست چون فقط خو...- کانال آکابانو

تلاش برای تغییر دیگران کار جالبی نیست چون فقط خود را خسته و دیگران را هم از آزرده خاطر میسازیم آرامش ذهنی محصول پرهیز از تلاش برای تغییردیگران و پذیرفتن تفاوت ‌است @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط