به بهلول گفتندمیخواهی قاضےشوی؟ گفت نه گفتند:چرا؟ ...- کانال آکابانو

به بهلول گفتندمیخواهی قاضےشوی؟ گفت نه گفتند:چرا؟ گفت نمیخواهم نادانےمیان دودانا باشم زیراشاکےومتهم اصل ماجرارامیدانند ومن ساده بایدحقیقت راحدس بزنم @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط