نپوشیدن جوراب در تابستان باعث جذب بیشتر میکروب ها ...- کانال آکابانو

نپوشیدن جوراب در تابستان باعث جذب بیشتر میکروب ها در محیط مرطوب پاشده وعلاوه برایجاد آلودگی سبب بوجودآمدن بیماری ها بخصوص قارچی وعفونی درقسمت ناخن ها ومیان انگشتان پامیشود @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: