اگربیش از10ساعت در روز کار مداوم باکامپیوتروگوشی ا...- کانال آکابانو

اگربیش از10ساعت در روز کار مداوم باکامپیوتروگوشی انجام میدهید حتماهرروز سیب بخورید سیب ازآسیب به سلول های چشم ومغز جلوگیری میکند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط