‌زمان رایگان است ولی بسیارقیمتی نمیتوانیدصاحبش با...- کانال آکابانو

‌زمان رایگان است ولی بسیارقیمتی نمیتوانیدصاحبش باشید امامیتوانیدازآن استفاده کنید نمیتوانیدنگه اش دارید امامیتوانیدصرفش کنید ووقتی که ازدست دادید هرگزنمیتوانیدبه دستش بیاورید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط