هنوزم از دلم مهرت نرفته چشام بارونیه قلبم شکسته ...- کانال آکابانو

هنوزم از دلم مهرت نرفته چشام بارونیه قلبم شکسته چرا به قلب من مهرت سپردی؟ سفر کردی منو با خود نبردی مگه من عاشق چشمات نبودم؟ شب و روز خدا باهات نبودم چرا رفتی چرا قلبم شکستی؟ دلیل گریه هام تنها تو هستی مگه من مثل توعاشق نبودم؟ برای عشق تو لایق نبودم تو گفتی باتوهستم تاهمیشه ولی رفتی،دلم آروم نمیشه نمیدونم کجاهستی کجایی؟ دلم خون شدزداغ بی وفایی ندونستی چرا قدر دلم رو؟ زدی آتیش وسوزوندی تنم رو برو اما بدون آخر یه روزی توهم مثل من اینجوری میسوزی شعر: شهروز افشار با صداي: زهرا عالمي @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: