چهار جمله که حوا نمی تونسته به ادم بگه 1...- کانال آکابانو

چهار جمله که حوا نمی تونسته به ادم بگه 1-آدمت می کنم 2- از شوهر مردم یاد بگیر 3- من قبل از تو 100 تا خواستگار داشتم 4- میرم خونه مامانم

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: