♏️سادگى در رفتار آخرين حد کمال است بسيارى از مردم...- کانال آکابانو

♏️سادگى در رفتار آخرين حد کمال است بسيارى از مردم از ترس آن که مبادا آنان را معمولى فرض کنند از طبيعى بودن هراسانند... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: