ماسک زیبایی پوست 2ق،چ بادام و 1ق،چ عسل و1/2 ق،چ ا...- کانال آکابانو

ماسک زیبایی پوست 2ق،چ بادام و 1ق،چ عسل و1/2 ق،چ اب نارنگی رامخلوط کرده روی پوست قراردهیدبرای دودقیقه ماساژ دهیدسپس با اب گرم بشویید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط