خدايا در گذر از آنچه که از من بدان داناترى و اگر ...- کانال آکابانو

خدايا در گذر از آنچه که از من بدان داناترى و اگر بار ديگر به آن باز گردم تو نيز به بخشايش باز گرد... خدايا آنچه از اعمال نيكو كه تصميم گرفتم و انجام ندادم ببخشاى... خدايا ببخشاى آنچه را كه با زبان به تو نزديك شدم ولى با قلب آن را ترك كردم... خدايا ببخشاى نگاه ‏هاى اشارت آميز و سخنان بى ‏فايده و خواسته‏ هاى بى مورد دل و لغزش هاى زبان... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط