عشق یعنی همه‌ی فکر تو با من باشد شب تاریک تو از رو...- کانال آکابانو

عشق یعنی همه‌ی فکر تو با من باشد شب تاریک تو از روزنه روشن باشد #باربد_کلانتریان https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام