خدایا! در جاده ای که نسیم عنایت تو نمی وزد و ماهتا...- کانال آکابانو

خدایا! در جاده ای که نسیم عنایت تو نمی وزد و ماهتاب رحمت تو نمی تابد کدام دل، راه به حقیقت تو می برد؟ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: