شاید فکر کرده باشید که پوسته ‌بیرونی پیاز به هیچ...- کانال آکابانو

شاید فکر کرده باشید که پوسته ‌بیرونی پیاز به هیچ دردی نمی‌خورد، اما این پوسته‌ها حاوی ترکیب خاصی به نام کوئرستین هستند. کوئرستین ترکیب خاصی است که می‌تواند به کاهش فشار خون کمک کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: