حقیقت ندارد زمانی که انسان پیر میشود از رویاهایش د...- کانال آکابانو

حقیقت ندارد زمانی که انسان پیر میشود از رویاهایش دست میکشد بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست میکشد پیر میشود... 'گابریل گارسیا' @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: