تو نمایشگاه تهران وقتی از ساینا رو نمایی کردن .....- کانال آکابانو

تو نمایشگاه تهران وقتی از ساینا رو نمایی کردن ... گفتن هر کس انتقادی داره رو یه برگه بنویسه بچسبونه به ماشین ... که این شد

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: