آنقدر خوبی ، عزیزی ، وان یکادی خوانده ام کور گرد...- کانال آکابانو

آنقدر خوبی ، عزیزی ، وان یکادی خوانده ام کور گردد چشم هر دشمن که بد بیند تو را #محمد_عسگری @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط