وجود رگه های سفيد در برخی گوجه فرنگی های موجود در ...- کانال آکابانو

وجود رگه های سفيد در برخی گوجه فرنگی های موجود در بازار نشانه نيترات و باقی مانده سموم كودهاست كه باعث سرطان میشود

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: