شده باران همه در چشم من از رفتنِ تو وعده ی آمدن و...- کانال آکابانو

شده باران همه در چشم من از رفتنِ تو وعده ی آمدن و ماندنت آرامم کـــــرد #محمد_عسگری @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام