ترفند زنانه هیچوقت خواسته ی که شوهرتون توان براورد...- کانال آکابانو

ترفند زنانه هیچوقت خواسته ی که شوهرتون توان براوردن اون رو نداره از مردتون نخواهید.اینکار باعث دلزدگی وناراحتی مرد از زندگیش میشود @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: