⭕️ #آیا_میدانید؟ زنبور پاتر یا زنبور سفال‌گر گونه‌...- کانال آکابانو

⭕️ #آیا_میدانید؟ زنبور پاتر یا زنبور سفال‌گر گونه‌ای از زنبور بی‌عسل است که آشیانه‌ی خود را با گِل می‌سازد.

لايک0 انتشار در تلگرام