گفت: خیلی میترسم! گفتم: چرا ؟ گفت: چون از ته دل ...- کانال آکابانو

گفت: خیلی میترسم! گفتم: چرا ؟ گفت: چون از ته دل خوشحالم، این جور خوشحالی ترسناکه. پرسیدم: آخر چرا؟ و جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشه سرنوشت آماده است چیزی رو از آدم بگیره! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط