زمان تصمیم میگیرد باچه کسی روبرو شوید قلبتان تع...- کانال آکابانو

زمان تصمیم میگیرد باچه کسی روبرو شوید قلبتان تعیین میکند در زندگی چه کسی را میخواهید و رفتارتان مشخص میکند چه کسی در زندگیتان خواهد ماند شب خوش @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط