نوشیدن آب سرد باعث کندی حرکت معده و صرف انرژی اضاف...- کانال آکابانو

نوشیدن آب سرد باعث کندی حرکت معده و صرف انرژی اضافی برای گرم کردن غذا تا دمای مناسب بدن می شود. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط