'نه' گفتن یک هنر است خصوصا برای آنهایی که ارزش شنی...- کانال آکابانو

'نه' گفتن یک هنر است خصوصا برای آنهایی که ارزش شنیدن هیچ 'بله' ای را ندارند... آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: