چشم به کدامین افق بدوزم در کشوری که کودکی سر بر ...- کانال آکابانو

چشم به کدامین افق بدوزم در کشوری که کودکی سر بر سنگ گذاشت و خوابید… جایی که چاه های نفت زیر پایش بود و سر هر کوچه اش صندوقی برای یاری… @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط