ﺳﻼﻡ به روز زیبا ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ سلام به خداوند مهربان...- کانال آکابانو

ﺳﻼﻡ به روز زیبا ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ سلام به خداوند مهربان روزتون پرشورونشاط ﭘﺮﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻧﺪ ﻧﺴﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻭﺯﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ: ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط