کارشناسان حراج کریستی، بزرگترین الماس سبز جهان بنا...- کانال آکابانو

کارشناسان حراج کریستی، بزرگترین الماس سبز جهان بنام «آرورا گرین» یا شفق قطبی سبز را برای ارائه درحراج هنگ کنگ آماده کردند این الماس گران قیمت پنج قیراط است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: