از صدایمان برای فریاد مهربانی، از گوش هایمان برای ...- کانال آکابانو

از صدایمان برای فریاد مهربانی، از گوش هایمان برای غمخواری، از دستانمان برای نیکوکاری، از ذهنمان برای راستی و درستی و از قلبمان برای عشق استفاده کنیم @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: