برای دور کردن مورچه ها از مواد غذایی کنار پنجره ها...- کانال آکابانو

برای دور کردن مورچه ها از مواد غذایی کنار پنجره ها یا اطراف سبد میوه یا غذاها نمک بپاشید، و دیگر هرگز این حشرات کوچکِ سیاه را نبینید

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: