همانطور که شما از داده شدن وسایلتان بدون اجازه،به ...- کانال آکابانو

همانطور که شما از داده شدن وسایلتان بدون اجازه،به دیگران ناراحت میشوید، در بچه ها هم همین طور است، والدین نباید بدون اجازه کودک اسباب بازی او را به دوستش یا کودک دیگر بدهند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: