دردنیا گرسنگی بیشتر از ایدز کشته داشته ولی چون آد...- کانال آکابانو

دردنیا گرسنگی بیشتر از ایدز کشته داشته ولی چون آدمای پولدارو نمیکشه نگران کننده نیست!! جای بسی تاسف!!!! @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: