ادب مثل عطر است ما برای خودمان استفاده میکنیم ...- کانال آکابانو

ادب مثل عطر است ما برای خودمان استفاده میکنیم اما دیگران هم از آن لذت میبرند https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: