صبحانه کامل بخورید به دفعات زیاد بخورید و وعده های...- کانال آکابانو

صبحانه کامل بخورید به دفعات زیاد بخورید و وعده های غذاییتان را افزایش دهید به صورت مداوم هر روز فعالیت بدنی و ورزش کنید شام را زود (۴ ساعت قبل از خواب) بخورید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: