مرد هاازشکایت متنفرند کلماتی مثل تو و چرامردها را ...- کانال آکابانو

مرد هاازشکایت متنفرند کلماتی مثل تو و چرامردها را طبیعتا به رقابت میطلبد و شما را وارد جنگ می کند بگویید: دوستت دارم وقتی که خیلی خوشحال می شوم وقتی که @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: