خانم هاى عزيز توجه كنيد در محیط هایی که با مردان ب...- کانال آکابانو

خانم هاى عزيز توجه كنيد در محیط هایی که با مردان به سر می برید. لبخند داشتن همیشه ی شما کمی از قدرت و اقتدارتان در نظرمردان همكارتان می کاهد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: