(14 اردیبهشت)، «بانک سپه» اولین بانک ایرانی در سال...- کانال آکابانو

(14 اردیبهشت)، «بانک سپه» اولین بانک ایرانی در سال 1304 تاسیس شد / بانک سپه 91 ساله شد... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط