♏️مغرور نباشید... وقتی پرنده ای زنده است... مورچه...- کانال آکابانو

♏️مغرور نباشید... وقتی پرنده ای زنده است... مورچه را میخورد، وقتی میمیرد مورچه٬ او را میخورد.!!!!!!!! شرایط.... به مرور زمان تغییر میکند.!!!! هیچوقت.... کسی را تحقیر نکنید.!!!!! شاید امروز .. قدرتمند باشید اما.!!!!!!!! زمان..... ازشما قدرتمند تر است.!!!! یک درخت، هزاران چوب کبریت را میسازد.. اما....... وقتی زمانش برسد٬٬٬ یک چوب کبریت میتواند٬ هزاران درخت را بسوزاند!!!!! پس خوب باشید و خوبی کنید....... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط