تسبیح می‌سازم از اسم زیبایت هر صبح، نام تو را صدبا...- کانال آکابانو

تسبیح می‌سازم از اسم زیبایت هر صبح، نام تو را صدبار می‌بوسم #سیدعلی_میرافضلی https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام