نان چاودار سرشار از فيبر است و احساس سيري طولاني م...- کانال آکابانو

نان چاودار سرشار از فيبر است و احساس سيري طولاني مدتي در فرد ايجاد مي کند.این نان بسیار مناسب برای صبحانه میباشد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: