زندگی را از طبیعت بیاموزیم مثل ابر با کرامت باشیم ...- کانال آکابانو

زندگی را از طبیعت بیاموزیم مثل ابر با کرامت باشیم چون بید متواضع باشیم چون سرو راست قامت مثل خورشید باسخاوت مثل رود روان و مثل چشمه زلال @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط