برای متوقف کردن سرفه دست هایتان را بالای سرتان بب...- کانال آکابانو

برای متوقف کردن سرفه دست هایتان را بالای سرتان ببرید اینکار باعث ، افزایش ظرفیت ریه هایتان می شود و تنفس برایتان راحت تر می شود ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط