خوردن شوید، یرقان (زردی پوست)، امراض بلغمی، سکسکه،...- کانال آکابانو

خوردن شوید، یرقان (زردی پوست)، امراض بلغمی، سکسکه، ضعف معده، جگر و طحال را رفع می‌کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: