صدسال ره مسجد ومیخانه بگیری عمرت به هدررفته اگردست...- کانال آکابانو

صدسال ره مسجد ومیخانه بگیری عمرت به هدررفته اگردست نگیری بشنو سخن نغز تو از پیر خرابات هردست که دادی به همان دست بگیری @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط