کمبود مایعات بدن ،باعث می شود چشم ها به میزان کافی...- کانال آکابانو

کمبود مایعات بدن ،باعث می شود چشم ها به میزان کافی اشک تولید نکنند... که این امر باعث سوزش چشم ها می گردد... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط