براى رسیدن به هدف هاى بزرگ؛ باید تعداد زیادى قدم ...- کانال آکابانو

براى رسیدن به هدف هاى بزرگ؛ باید تعداد زیادى قدم هاى کوچک را؛ جایگزین تعداد کمى قدم هاى بزرگ کنیم @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: