امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه را چنین آغاز می کنیم...- کانال آکابانو

امروز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه را چنین آغاز می کنیم: سلام به امروز ... سلام به آفتاب ... سلام به زمین ... سلام به مردم خوب این سرزمین ...

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط