همسرشما عاشقتان ميشود اگر مدام غر نزنيد رازدار باش...- کانال آکابانو

همسرشما عاشقتان ميشود اگر مدام غر نزنيد رازدار باشيد مقايسه نكنيد احترام بگزارید خانم ها نياز به توجه دارند مستقلا تصميم گيري نكنيد. @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: